อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

คลังภาพกิจกรรมClick

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เข้าร่วมการอบรม “การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
…@BL
📃 เกียรติบัตรผ่านการอบรมจาก สพฐ.
สามารถลงภาพเกียรติบัติการอบรมได้ที่บอร์ดด้านล่าง

Made with Padlet

 

🔗 Download เกียรติบัตรการอบรม http://cloudz.in.th/

200 total views, 4 views today