การแข่งขันกีฬาฟุตบอล สพม.33 ลีกคัพ ครั้งที่ 1 รุ่น U14 สนามที่ 10

ผลการแข่งขันสนามที่ 10 ณ ศีขรภูมิพิสัย
วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2562 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สพม.33 ลีกคัพ ครั้งที่ 1 รุ่น U14 สนามที่ 10 รายงานผลการแข่งขัน ดังนี้
คู่ที่ 1 สำโรงทาบวิทยาคม 5 : ศีขรภูมิพิสัย 2
ผลการแข่งขันสนามที่ 9 ณ โคกตะเคียนวิทยา
วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สพม.33 ลีกคัพ ครั้งที่ 1 รุ่น U14 สนามที่ 9 รายงานผลการแข่งขัน ดังนี้
คู่ที่ 4 สำโรงทาบวิทยาคม 1 : สวายวิทยาคาร 1

 

ผลการแข่งขันสนามที่ 8 ณ กระเทียมวิทยา
วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 โรงเรียนกระเทียมวิทยา เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สพม.33 ลีกคัพ ครั้งที่ 1 รุ่น U14 สนามที่ 8 รายงานผลการแข่งขัน ดังนี้
คู่ที่ 3 สำโรงทาบวิทยาคม 1 : สุรินทร์ภักดี 1

 

ผลการแข่งขันสนามที่ 7 ณ สุรินทร์ภักดี
วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สพม.33 ลีกคัพ ครั้งที่ 1 รุ่น U14 สนามที่ 7 รายงานผลการแข่งขัน ดังนี้
คู่ที่ 3 สำโรงทาบวิทยาคม 1 : ลำพลับพลาวิทยาคาร 0

 

ผลการแข่งขันสนามที่ 6 ณ สุรวิทยาคาร
วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สพม.33 ลีกคัพ ครั้งที่ 1 รุ่น U14 สนามที่ 6 รายงานผลการแข่งขัน ดังนี้
คู่ที่ 4 สำโรงทาบวิทยาคม 1 : วีรวัฒน์โยธิน 4

 

ผลการแข่งขันสนามที่ 5 ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สพม.33 ลีกคัพ ครั้งที่ 1 รุ่น U14 สนามที่ 5 รายงานผลการแข่งขัน ดังนี้
คู่ที่ 1 สำโรงทาบวิทยาคม 0 : นารายณ์คำผงวิทยา 1

 

ผลการแข่งขันสนามที่ 4 ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สพม.33 ลีกคัพ ครั้งที่ 1 รุ่น U14 สนามที่ 4 รายงานผลการแข่งขัน ดังนี้
คู่ที่ 1 สำโรงทาบวิทยาคม 3 : โคกตะเคียนวิทยา 2
คู่ที่ 2 โชคเพชรพิทยา 4 : นารายณ์คำผง 0
คู่ที่ 3 ศีขรภูมิพิสัย 1 : ลำพลับพลาวิทยาคาร 2
คู่ที่ 4 สุรพินทร์พิทยา 4 : สวายวิทยาคาร 1
คู่ที่ 5 วีรวัฒน์โยธิน 2 : สุรินทร์ภักดี 1
คู่ที่ 6 สุรวิทยาคาร 1 : กระเทียมวิทยา 1

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

 

 

เปิดสนาม 14 มิถุนายน 2562

 

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สพม.33 ลีกคัพ ครั้งที่ 1 รุ่น U14 ณ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา โดยในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 เป็นประธานในพิธีเปิด

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

 

921 total views, 1 views today