ตารางสอน/ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


 
 

:: คลังตารางสอน Click
:: คลังตารางเรียน Click
:: อ้างอิงข้อมูลและเงื่อนไขการจัดตาราง Click
:: แจ้งแก้ไขข้อมูลตารางสอน/ตาราเรียน Click

 

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระฯ
ไฟล์เอกสาร
เริ่มใช้
หมายเหตุ
คณิตศาสตร์
1 ก.ค. 63
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 ก.ค. 63
ภาษาต่างประเทศ
1 ก.ค. 63
ภาษาไทย
1 ก.ค. 63
สังคมศึกษาฯ
1 ก.ค. 63
สุขศึกษาฯ
1 ก.ค. 63
การงานฯ
1 ก.ค. 63
ปวช.
1 ก.ค. 63
ศิลปะ
1 ก.ค. 63
แนะแนว
1 ก.ค. 63

 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น
ไฟล์เอกสาร
เริ่มใช้
หมายเหตุ
ม.1
1 ก.ค. 63
ม.2
1 ก.ค. 63
ม.3
1 ก.ค. 63
ม.4
1 ก.ค. 63
ม.5
1 ก.ค. 63
ม.6
1 ก.ค. 63
ปวช.
1 ก.ค. 63

1,588 total views, 10 views today