ตารางสอน/ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


 

:: คลังตารางสอน/ตารางเรียน Click
:: ตารางการใช้ห้องเรียน Click
:: อ้างอิงข้อมูลและเงื่อนไขการจัดตาราง Click

 

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระฯ
ไฟล์เอกสาร
เริ่มใช้
หมายเหตุ
คณิตศาสตร์
15 พ.ค. 2562
วิทยาศาสตร์
15 พ.ค. 2562
ภาษาต่างประเทศ
15 พ.ค. 2562
ภาษาไทย
15 พ.ค. 2562
สังคมศึกษาฯ
15 พ.ค. 2562
สุขศึกษาฯ
15 พ.ค. 2562
ศิลปะ
15 พ.ค. 2562
การงานฯ
15 พ.ค. 2562
ปวช.
15 พ.ค. 2562
แนะแนว
15 พ.ค. 2562

 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น
ไฟล์เอกสาร
เริ่มใช้
หมายเหตุ
ม.1
15 พ.ค. 2562
ม.2
15 พ.ค. 2562
ม.3
15 พ.ค. 2562
ม.4
15 พ.ค. 2562
ม.5
15 พ.ค. 2562
ม.6
15 พ.ค. 2562
ปวช.
15 พ.ค. 2562

777 total views, 14 views today