ติว O-NET โดย TRUE ปลูกปัญญา

วันจันทร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ด้านกลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดโครงการติว O-NET สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๖ โดยวิทยากรจาก TRUE ปลูกปัญญา เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์จากบทเรียนเพื่อนำไปใช้ในการสอบ O-NET โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

332 total views, 1 views today