กิจกรรมแสดงความยินดีในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่นายธนาวิทย์ ผาธรรม ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา ในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
โดยการนำของนายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนตัวแทนนักเรียน ร่วมมอบของขวัญและดอกไม้แสดงความยินดี

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน
มอบดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดี

 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียน
มอบของขวัญและดอกไม้แสดงความยินดี

 

ส่งนายธนาวิทย์ ผาธรรม ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันจันทร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เดินทางส่งนายธนาวิทย์ ผาธรรม ในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

 

อ้างอิง : ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุละแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ไฟล์ประกาศ

760 total views, 8 views today