แข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยระดับประเทศ

นางสาวสรารัตน์ วิยาสิงห์ นักเรียนชั้น ม.๖/๑ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
เข้าร่วมแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยระดับประเทศ
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ได้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
ณ โรงเเรม เอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

 

 

309 total views, 1 views today