ชนะเลิศอ่านทำนองเสนาะเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวการเกศ  บุดดางาม  
นักเรียนชั้นม.6/2 
ชนะเลิศอ่านทำนองเสนาะเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ภาพกิจกรรม

210 total views, 1 views today