โครงการพี่ทหารสานฝันก้าวสู่ Thailand 4.0 รุ่นที่ 4/2561

นักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เข้าร่วมโครงการพี่ทหารสานฝันก้าวสู่ Thailand 4.0 รุ่นที่ 4/2561 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์  วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดย พ.อ.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รอง ผบ.กกล.สุรนารี (2) ประธานในพิธี  อ.ศักดิ์ครินช์ จงหาญ (ครูนะ) ติวเตอร์ English
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

325 total views, 1 views today