ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาไทยและวันภาษาไทยแห่งชาติ

ด้วยโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดโครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาไทยและวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนทางด้านภาษาไทย ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จ.สุรินทร์

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

334 total views, 1 views today