ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdResearch”

เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร/หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงาน

สิทธิ์ในการเป็นสมาชิก

สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาจากต่างประเทศ (EBSCO) ที่สามารถ Download ได้ทั้งบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม

สมัครสมาชิก ThaiEdResearch Click

หนังสือแจ้งจาก สพม.33


 

หนังสือแจ้งจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปี 2560

919 total views, 3 views today