วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคาร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยกลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

ตั้งขบวนเชิญพานธงชาติไทย และพานพุ่มดอกไม้สด
 

ประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีบริเวณหน้าเสาธง

 

พิธีทางศาสนา

 

ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

625 total views, 1 views today