โครงการ “คุณแม่วัยใส คุณพ่อวัยคะนอง” ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 งานอนามัยโรงเรียน โดยกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดโครงการคุณแม่วัยใส คุณพ่อวัยคะนอง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในกิจกรรมได้รับเกียรติจากบุคลากรจากโรงพยาบาลสำโรงทาบ ในการบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง เพศศึกษา และพัฒนาการของตนเอง เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น มีทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน จัดกิจกรรม ณ ห้องเรียนรวมโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

503 total views, 1 views today