โครงการ “คุณแม่วัยใส คุณพ่อวัยคะนอง”
เสริมสร้างทักษะงาน ทักษะชีวิตของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

ด้วยงานอนามัยโรงเรียน โดยกลุ่มบริหารทั่วไป และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ดำเนินการจัดโครงการคุณแม่วัยใส คุณพ่อวัยคะนอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเรียนรวมโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง เพศศึกษา และพัฒนาการของตนเอง เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น มีทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
นางเกษมณี ศรสระน้อย ประธานเปิดงาน

 

บุคลากรจากโรงพยาบาลสำโรงทาบ บรรยายให้ความรู้กับนักเรียน

 

591 total views, 1 views today