นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
กล่าวอำลาครูและนักเรียน

วันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขั้นฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กล่าวอำลาครูและนักเรียนและมอบของที่ระลึกแก่โรงเรียน เนื่องในโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเสร็จสิ้น เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา โดยนายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวขอบคุณและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทำเนียบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู >>> ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

482 total views, 3 views today