ขอเชิญลงทะเบียนและเข้ารับการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยระบบทางไกล

ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรม Click ลงทะเบียน

เว็บไซต์ STEM Education Thailand >>STEMEDTH

“วิชาที่สอน” ที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

 

หนังสือแจ้งจากโรงเรียนสิรินธร

547 total views, 2 views today