ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานรับนักเรียน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
063-767-5396, 086-870-1418

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562

ไฟล์ต้นฉบับ .pdf ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 CLICK

663 total views, 2 views today