งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการครู ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันเสาร์ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการครู ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๖ ท่าน ณ หอประชุมโรงอาหาร ๓๐ ปี ดังนั้

๑. นายนิเวศน์ เนินทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. นายบุญชู ดัชถุยาวัตร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

๓. นางสุทิน ไกรเพชร ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

๔. นางวรรณา ทรงศิลป์ วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

๕. นางชวัลพัชร์ สุทธิชินธรรม วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

๖. นางชุลี กลิ่นสุวรรณ วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี และเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจ ให้ข้าราชการครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ จนมีอายุครบ ๖๐ ปี
 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบ
ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ
 

นายกฤษ ละมูญมอญ รอง ผอ. สพม.33
ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ
 

 

ตัวอย่างการแสดงในงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

429 total views, 1 views today