กิจกรรมวันสงกรานต์

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธมนต์และรดน้ำดำหัวขอพรคณะกรรมการสถานศึกษาและหัวหน้าหน่วยงานราชการในอำเภอสำโรงทาบ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

210 total views, 2 views today