วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ งานกิจกรรมลูกเสือ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องด้วยในวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเเสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
:: หนังสือแจ้งจากสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เรื่องการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 Click

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

 

นายวันชัย คำภาวงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์เขต ๑
ประธานในพิธีขึ้นแท่นเพื่อรับการเคารพ และรับรายงาน

ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน

 

การเดินสวนสนามของผู้กำกับลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ

 

อ้างอิง : คำสั่งวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

348 total views, 1 views today