นิทรรศการทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลงานจากการเรียนรู้ ได้บูรณาการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบ ประธานในกิจกรรม

นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กล่าวรายงานต่อประธาน

 

นายเดชสกล อาดัม ให้เกียรติในการเปิดห้องเรียนดาราศาสตร์ใหม่

 

ประธานในกิจกรรมเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการวิชาการของนักเรียน

 

นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์

จากหน่วยงานโรงพยาบาลสำโรงทาบ

 
 

ตัวอย่างการจัดนิทรรศการของแต่ละกลุ่มสาระฯ

 

นักเรียนร่วมชมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

664 total views, 2 views today