กิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำโดยนางหรรษนันท์ ปัญญาเอก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

กิจกรรมปฏิบัติการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

 

กิจกรรมปฏิบัติการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5

553 total views, 1 views today