กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
และ
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
กำหนดการ
วัน/เดือน/ปี
ปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (นักเรียนมาเรียน)
วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

การลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครอง
ประมาณการ ค่าใช้จ่าย ดังนี้
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
ม.๑, ม.๔ และ ปวช.๑ = ๒,๗๕๐ บาท
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ม.๒, ม.๓, ม.๕, ม.๖, ปวช.๒ และ ปวช.๓ = ๑,๔๕๐ บาท
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

ประกาศ


 

แจ้งกำหนดการปิดเปิดภาคเรียน

783 total views, 2 views today