งานเกษียณอายุราชการ สพม.๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ข้าราชการครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมที่จะเกษียณอายุราชการ ในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๖ ท่าน ดังนั้

๑. นายนิเวศน์ เนินทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. นายบุญชู ดัชถุยาวัตร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

๓. นางสุทิน ไกรเพชร ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

๔. นางวรรณา ทรงศิลป์ วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

๕. นางชวัลพัชร์ สุทธิชินธรรม วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

๖. นางชุลี กลิ่นสุวรรณ วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดยมี ว่าที่ ร.ต. นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้เกียรติมาเป็นประธาน ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

ว่าที่ ร.ต. นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดงาน
 

346 total views, 1 views today