งานเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2560

งานเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2560
“ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
1. คุณครูสารภี สายหอม
2. คุณครูนิวัฒิ โสแก้ว
3. คุณครูวิไลวรรณ โสแก้ว
4. คุณครูพุทธวรรษ พันชนะ
5. คุณครูสุทวด แท่นดี
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click