ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนต่อ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนต่อ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น
ไฟล์รายชื่อ
หมายเหตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทย์ – คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ – ภาษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทวิศึกษา
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างเชื่อม

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนต่อ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

 

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

 

679 total views, 2 views today