วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี จัดพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เนื่องด้วยในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล ประธานในพิธี
 

นายพงษ์พันธ์ เสาศิริ หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
 

624 total views, 1 views today