วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี จัดพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เนื่องด้วยในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี ตั้งแต่เวลา ๑๓.๕๐ เป็นต้นไป ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

:: กำหนดการพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” Click

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

นายเสงี่ยม วงค์พล ประธานในพิธี
 

นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล
กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
 

395 total views, 1 views today