การรับเอกสารทางการศึกษา ปพ.1 และ ปพ.2 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 และ ปวช.3

วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562
ณ ห้องทะเบียน เวลา 10.00 น. ถึง 15.30 น.

 

📌 นักเรียนต้องมารับเอกสารทางการศึกษาด้วยตนเอง
📌 แต่งกายชุดนักเรียนที่ถูกต้องครบถ้วนทั้งชุด สีผมเป็นสีดำ

363 total views, 1 views today