PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY & LESSON STUDY

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการวิจัยบทเรียน

วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้รับเกียรติจาก ดร.มาโกโตะ โยชิดะ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY & LESSON STUDY ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) และการวิจัยบทเรียน
 

เอกสารประกอบการบรรยาย


 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

 

ดร.มาโกโตะ โยชิดะ วิทยากรบรรยาย
แปลภาษาและให้ความรู้โดย อ.เชิดชัย แสนสุข จากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย

 

มอบของที่ระลึกให้แก่คณะวิทยากร
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์สถาบันคีนันแห่งเอเชีย Click

514 total views, 1 views today