โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑oo ล้านต้น

 

เข้าสู่ระบบบันทึกการปลูกต้นไม้ https://plant.forest.go.th/login

 

หนังสือแจ้งจากศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

 

หนังสือแจ้งจาก สพม.33

 

95 total views, 5 views today