แสดงความยินดีในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งทางสังกัดใหม่

วันศุกร์ ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่นายภูมินทร์ เจริญสุข ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา ในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งทางสังกัดใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ อำเภอวังน้ำเย็น สพป.สระแก้ว เขต ๑

โดยการนำของนายธนาวิทย์ ผาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร ตลอดจนตัวแทนนักเรียน ร่วมมอบของขวัญและดอกไม้แสดงความยินดี

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

พิธีเซ่นไหว้เจ้าที่
 

นายธนาวิทย์ ผาธรรม รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
กล่าวแสดงความยินดี
 

นายเด่น ทรงศิลป์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
 

นายบุญชู ดัชถุยาวัตร
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
 

คณะกรรมการสภานักเรียน
ตัวแทนนักเรียนมอบดอกไม้แสดงความยินดี
 

 

วันจันทร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
เดินทางส่งรองฯภูมินทร์ เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

นายกล่ำ หาโกสีย์ ผอ. รร.อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙
กล่าวต้อนรับ
 

นายเสงี่ยม วงค์พล ผอ. รร.สำโรงทาบวิทยาคม
กล่าวส่งตัวรองฯภูมินทร์ เจริญสุข
ในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งทางสังกัดใหม่

790 total views, 2 views today