ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๑๕๖๑

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ด้านการบริหารทั่วไป จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๑๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทั้งระดับ ม.ต้น ม.ปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
นายสำรอง ไกรเพชร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
กล่าวรายงานการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
นายสำรอง ไกรเพชร ประธานในพิธี
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน Top Ten
นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียน Top Ten
ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา
ถ่ายรูปร่วมกันในงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน