การมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน
ระดับชั้น ม.1, ม.4, ปวช.1 และทวิศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ ที่ 8 เมษายน 2562 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมการมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารโดมอเนกประสงค์
ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click
นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน
กล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง

 

บรรยากาศการมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน

 

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบได้ลำดับ 1-10
ของแต่ละระดับชั้น

306 total views, 3 views today