โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั่วประเทศ จำนวน ๖,๘๑๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน
หากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๑–๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ในวันเวลาราชการ


หนังสือแจ้งจากศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

 

หนังสือแจ้งจาก สพม.๓๓

544 total views, 3 views today