กิจกรรม OPEN HOUSE ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านสู่การเรียนรู้ เปิดประตูสู่อาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลงานจากการเรียนรู้ ได้บูรณาการความรู้และเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
โดยพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นประธานเปิดงาน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
กำหนดการ

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33
ประธานเปิดกิจกรรมฯ
 

นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน
กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

ฐานที่ 1 วิทยาศาสตร์สรรค์สร้างสิ่งดี

 

ฐานที่ 2 สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่อาชีพที่ยั่งยืน

 

ฐานที่ 3 คณิต คิดสัดนิด พัฒนาอาชีพได้แน่นอน

 

ฐานที่ 4 ภาษาต่างประเทศ คือ ใบเบิกทาง

 

ฐานที่ 5 การงานอาชีพ อาชีพสร้างง่าย ด้วยมือเรา

 

ฐานที่ 6 ภาษาไทย สร้างไทย ให้คงมั่น

 

ฐานที่ 7 เพื่อนที่ปรึกษา

 

ฐานที่ 8 ศิลปะ งานฝีมือ

 

ฐานที่ 9 สุขศึกษาและพลศึกษา

 

ฐานที่ 10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

อ้างอิง : คำสั่งกิจกรรม เปิดบ้านสู่การเรียนรู้ เปิดประตูสู่อาชีพ OPEN HOUSE ที่ 038/2562

375 total views, 1 views today