เชิญร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE 2019

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Open House 2019 “เปิดบ้านสู่การเรียนรู้ เปิดประตูสู่อาชีพ” ในวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

พบกับ
– การแสดงวงดนตรีของนักเรียน
– กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีโฟร์คซองและการแสดงบนเวที
– นิทรรศการวิชาการและการแสดงผลงานนักเรียน
– กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
– แสดงผลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

938 total views, 2 views today