กิจกรรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้วยระบบ ONLINE สพม.33

แนะนำกิจกรรมดีๆสำหรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตรการพัฒนาฯ เข้าศึกษาห้องเรียนระบบ ONLINE จากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้วยระบบ ONLINE ในหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้
1. เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)

 

:: ห้องเรียนระบบ ONLINE เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศฯ Click
:: ห้องเรียนระบบ ONLINE เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) Click
:: ตัวอย่างเกียรติบัตร Click

 

 

หมายเหตุ ::ระบบเปิดให้ร่วมกิจกรรมในเวลา 11.00 น. ของทุกวัน
– สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 ท่าน/วัน

 

เอกสารแนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศฯ


 

เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)

463 total views, 2 views today