พิธีต้อนรับผู้อำนวยการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง 
ยินดีต้อนรับ นายนิเวศน์ เนินทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ด้วยความยินดียิ่ง
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click