กิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่

วันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่ โดยนายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับและมอบดอกไม้แสดงความยินดี กับบุคลากรใหม่จำนวน 2 คน ดังนี้

1. นางสาวสุดารัตน์ สระแก้ว ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
2. นางสาวจงใจรักษ์ ทัดไทย ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่งบประมาณ
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วแสด-เขียว ด้วยความยินดียิ่ง
 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

436 total views, 1 views today