กิจกรรมแสดงความยินดีคุณครู ในการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน

กิจกรรมแสดงความยินดีคุณครู ในการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ 17 และ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวแสดงความยินดีแก่คุณครู
รองฯสุทิน ไกรเพชร มอบของขวัญแสดงความยินดี
คณะครูร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีแก่คุณครูสายันต์ แหวนหล่อ
นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบของขวัญแสดงความยินดีแก่คุณครู
คณะครูร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีแก่คุณครูชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์