บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วม (ทวิศึกษา)
ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ กับ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

นายนิเวศน์ เนินทอง ผอ.โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วม (ทวิศึกษา)
 

นายปิติพงษ์ พงศธรวิวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วม (ทวิศึกษา)
 

692 total views, 2 views today