วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหาร บุคลากรครู โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มีพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา  เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี โดยมี นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

โดยจัดกิจกรรมแบ่งเป็น ๓ ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงที่ ๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตร ณ หน้าที่ว่าการอำเภอ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ช่วงที่ ๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

ช่วงที่ ๓ เวลา ๑๗.๐๐ น พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
ช่วงที่ ๑ 

นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบ ประธานในพิธี

กิจกรรมตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

 

ช่วงที่ ๒ 

ผู้บริหารและบุคลากรครู ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบ ประธานในพิธี

 

 

ช่วงที่ ๓ 

ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผู้กำกับ นศท. และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

314 total views, 1 views today