คณะกรรมการนิเทศติดตามสถานศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ระดับ ๒ ดาว)

วันจันทร์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม รับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว โดยคณะกรรมการเขตพื้นที่

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นโครงการที่สืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเป็นการเสริมสร้างความยั่งยืนของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนดังพระราชปณิธาน “โรงเรียนสร้างคนดีสู่บ้านเมือง”

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

 

คณะกรรมการนิเทศ นำโดย ศน.ดนัย คำผุย รองฯ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม
และคณะอีก 2 ท่าน จากสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

409 total views, 1 views today