กิจกรรมค่ายค่ายคุณธรรมปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

กิจกรรมค่ายค่ายคุณธรรมปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click