ต้อนรับผู้ตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ต้อนรับนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

 

44 total views, 2 views today