ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันอังคาร ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ประธานในการประชุม นายสำเริง บุญโต ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จัดการประชุม ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ภาพการประชุม
คลังภาพ Click

นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.๓๓
ประธานการประชุม
 

กิจกรรม PLC วิพากษ์ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

กิจกรรม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ สพม.๓๓

 

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
คณะผู้บริหาร สพม.๓๓
อ้างอิง : คำสั่งประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  ที่ ๗๔/๒๕๖๒

575 total views, 1 views today