ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสำโรงทาบ

พระขรรค์สามง่าม สวมด้วยห่วงมงคล
พระขรรค์ หมายถึง อาวุธของพระนารายณ์ แสดงถึงความเฉียบแหลมทางปัญญา
ห่วงที่ 1 หมายถึง พัฒนา
ห่วงที่ 2 หมายถึง สามัคคี
ห่วงที่ 3 หมายถึง มีวินัย
เส้นวงกลมนอก 3 เส้น หมายถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ชื่อไฟล์ ขนาดรูปภาพ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
LogoSRK.png 850x850px 129 KB ดาวน์โหลด
LogoSRK-300×300.png 300x300px 51.8 KB ดาวน์โหลด

1,389 total views, 5 views today