สภาทนายความจังหวัดรัตนบุรี

          โครงการเผยเเพร่ความรู้ทางกฎหมาย แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ของสภาทนายความจังหวัดรัตนบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
           เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
นายภูมินทร์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการ ประธานเปิดงาน
บรรยายโดยคณะวิทยากรสภาทนายความจังหวัดรัตนบุรี
นักเรียนสายชั้น ม.4 เข้าร่วมการอบรม
นักเรียนร่วมกิจกรรมตอบคำถามและรับรางวัล
คณะวิทยากร ครู นักศึกษาฯ และนักเรียน ร่วมถ่ายรูปปิดโครงการ

409 total views, 1 views today