งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมในงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด มอบโล่แก่โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับดีเยี่ยม กล่าวเปิดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน สพม.๓๓ และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑”

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนาม ในบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ กับ ส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ และเดินเยี่ยมชม ให้กำลังใจ นักเรียน ครูและผู้บริหารโรงเรียนที่มานำเสนอผลงานตามบูธ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์กลุ่มสาระ ทั้ง ๑๐ ศูนย์ และเยี่ยมชมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับดีเยี่ยม ทั้ง ๘ สหวิทยาเขต โดยมี นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.๓๓ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพม.๓๓ พร้อมคณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด นำเยี่ยมชมกิจกรรมตามบูธต่าง ๆ

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ประธานเปิดงาน
 

นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.๓๓ กล่าวรายงานต่อประธานเปิดงาน
 

352 total views, 1 views today